Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 


Ustawa z dnia  26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,

rozdział 9

Dzień Edukacji Narodowej

Art. 74

W dniu Komisji Edukacji Narodowej 14 października każdego roku

obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej.

Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty 

i jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.


W związku z powyższym dyrektor szkoły informuje,

że w tym dniu zapewniamy zajęcia opiekuńcze.

Jednocześnie dzieciom pozostającym w domach

proszę o zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.


Z poważaniem


W. Śpiewak

 

 

Dzień Walki z Własnymi Ograniczeniami

Mądry człowiek potrafi porzucić utarte szlaki i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Bierze w dłoń szabelkę, dosiada rumaka zwanego Odwagą i wyrusza na wojnę z własnymi ograniczeniami. Już w momencie podjęcia decyzji niepowodzenia z przeszłości zostają daleko w tyle.

Kartka z kalendarza 13-10-2015
czytaj więcej

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma